Podjetje

VODSTVO:

Direktor:
SAMO CUDER
041 312 886
samo@cuder.si

Direktor:
STOJAN CUDER
041 614 448
info@cuder.si

PODPORA VODSTVU:

Poslovna sekretarka:
ALENKA ŠKREBLIN
051 658 642
info@cuder.si in alenka@cuder.si

Raèunovodstvo:
TINA TUŠAR
051 658 641
racunovodstvo@cuder.si

Vodja komerciale in servisnih storitev:
NATAŠA RUTAR VOUK
041 362 382
natasa@cuder.si

VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV:

Vodja projektov:
ROMAN ŠUŠTERŠIÈ
031 524 337
roman@cuder.si

Vodja izvajanja projektov:
MARTIN MAVEC
051 371 527
martin@cuder.si

Vodja servisa in izvajanja projektov:
IGOR ŠMON
031 346 909
igor@cuder.si
Davèna št.: SI66001439
Matièna: 3528391

Podjetje je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišèu v Tolminu

Transakcijski raèun:

NLB d.d.:
SI56 0254 4025 8701 803

NOVA KBM d.d.:
SI56 0475 3000 1745 031

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.:
SI56 1010 0004 6464 838
Za celovito obvladovanje projektov v podjetju zdruujemo delo tevilnih mojstrov razlinih profilov, ki suvereno obvladujejo posamezne podroja oziroma faze izvedbe, ki so vitalni nosilci ustvarjanja prihodka podjetja.

Tak sistem obvladovanja posameznih podroij omogoa optimalno izkorienost lovekih virov ter racionalneji in poenoten pristop k delu.

Sprinkler sistemi Cuder d.o.o. je eno od vodilnih podjetij na podroèju sprinkler sistemov v širši regiji.

Je podjetje z dolgoletno tradicijo poslovanja, saj naše korenine segajo v leto 1996.

Veè kot dvajset let se dokazujemo kot zanesljivi izvajalci in serviserji razliènih vrst protipožarnih sistemov.

Sprinkler sistemi Cuder d.o.o. z vztrajnim delom, lastnim znanjem in razvojem, nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem, sledenjem svetovnim trendom in izvedbo tehnièno najzahtevnejši projektov razvila v dinamièno vodilno strukturo z veè kot 40 zaposlenimi.

Naš najveèji vir in potencial so timsko usmerjeni, motivirani, izobraženi ter lojalni sodelavci, pripravljeni sprejemati nove izzive v vedno bolj dinamiènem poslovnem okolju.

© 2008 Cuder.si Vse pravice pridrane
Domov  |  Podjetje  |  Ponudba  |  Reference
Izdelava spletnih strani